Vahal Professionele Begeleiding

‘Na de warmste periode brak een – voorlopig – laatste ijstijd aan, het Weichseliën.[…] In deze ijstijd verlegde de Rijn zijn bedding. Nog later […] brak de rivier door de stuwwallen heen die van het Montfertland naar het Reichswald en de heuvelrug bij Kleve liepen. Hierdoor ontstond de Gelderse Poort’ (Bekhuis, Kurstjens, Sudmann, Tuynte & Willems, 2002, p11). 

‘De huidige dalvlakte van de Rijn en Waal in de Gelderse Poort is het resultaat van natuurlijke processen en menselijk ingrijpen […]. De eerste duizenden jaren ontwikkelde het rivierendal zich uitsluitend door natuurlijke processen: de Rijn zocht zelf haar bedding en vormde zo een dal. Later ging de mens ingrijpen, verkleinde de dalvlakte en legde de rivier vast in een strak keurslijf’( p12).

‘Het klimaat verandert, waardoor rivieren steeds meer water te verwerken krijgen. Om overstromingen te voorkomen geeft het Rijk op meer dan dertig plaatsen, meer ruimte aan de rivieren. Ruimte voor de Waal Nijmegen is één van die maatregelen. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier bovendien in de vorm van een flessenhals. In 1993 en 1995 was goed zichtbaar dat de rivier daardoor bij hoogwater kan overstromen. Om de bewoners te beschermen tegen de kracht van het water zijn rivierkundige maatregelen noodzakelijk’ (Ruimte voor de Waal, 2013).

Ook in onze prachtige rivierendelta waren de grenzen van de beheersing voelbaar. Na de overstromingen van 1993 en 1995 zijn plannen gemaakt om van dit ‘strakke keurslijf’ een ruimer zittend pak te maken. Een ontwikkeling die ook gaande lijkt te zijn in organisaties. In veel organisaties worden echter nog dagelijks de grenzen van de beheerscultuur voelbaar en merkbaar.Waal_website.jpg

De Romeinen noemden de Waal vroeger Vahal of Vahalis. Ik houd van het rivierenlandschap met alle bedrijvigheid en de plek die de Waal daarin speelt. 

De behandelvisie van Vahal Professionele Begeleiding is dat een begeleidingsvraag of een probleem altijd onlosmakelijk verbonden is met de (veranderende) omgeving en de eisen die deze omgeving stelt. Of het nu gaat om het leren omgaan met chronisch pijnklachten, stress of angst, weer aan het werk komen, gedoe op het werk, leren hanteren van grenzen, arbeidsconflicten of supervisorisch leren. De (veranderende) omgeving heeft daarom een belangrijke plek in de probleemanalyse, diagnostiek en een begeleidingstraject.

Hoe maken we, net als voor de Waal, meer ruimte voor kwaliteit van leven, terugkeer naar werk, werkplezier, voldoende uitgedaagd worden, voldoende ruimte voor eigen professionaliteit? Ik denk en beweeg graag met u mee!