Psychomotorische Therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met een psychische aandoening en psychosociale problematiek, waarbij gebruikgemaakt wordt van een ervaringsgerichte werkwijze. De problematiek komt ‘al doende’ naar voren. De psychomotorische therapeut werkt met de informatie die het lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling, lichaamsbeleving en de interactie.

Psychomotorische therapie kan tevens worden ingezet als een aanvullende, lichaams-/ervaringsgerichte behandeling naast een psychologische of psychotherapeutische behandeling. Klinisch psychologen en psychotherapeuten kunnen een psychomotorisch therapeut inzetten als medebehandelaar op de DBC.

voorbeeldbeeld1.jpg

Indicaties PMT (transdiagnostisch):

  • Waarneming: Het leren voelen en bepalen van grenzen; het herkennen van lichaamssignalen, en deels het verbeteren van de lichaamsbeleving. En het betekenis kunnen geven aan deze signalen.
  • Arousal: Het reguleren van spanning, reduceren van stress en het leren ontspannen.
  • Executieve functies: Het reguleren van impulsen en agressie, in staat zijn om eenvoudige tot zeer complexe handelingen te verrichten op grond van een plan. Het maken, uitvoeren en evaluaren van dit plan.
  • Emotieregulatie: Het reguleren en uiten van emoties (te veel of te weinig).
  • Verlies: De verwerking van verlieservaringen en ingrijpende veranderingen lijfelijk ervaren,  een plaats kunnen geven en hanteren.
  • Sociaal functioneren/ sociale interactie: Het verbeteren van de omgang met anderen en het verbeteren van het sociaal functioneren, het leren hanteren en aangeven van grenzen. En het hebben van een actieve leefstijl.

Naast individuele behandelingen worden de volgende groepsbehandelingen aangeboden:

Meer informatie vind u in de folder PMT folder cliënten.

 U kunt voor vergoedingsmogelijkheden het beste even bellen met de praktijk (06/41757075) of kijken op zorgwijzer. Psychomotorische therapie valt verzekeringstechnisch onder de complementaire zorg.

De praktijk is aangesloten bij de FVB, de NFG en RBCZ. De praktijk voldoet aan de AVG-eisen zoals beschreven in de pricacyverklaring, alsook aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (wkkgz). Zowel de praktijk, als ikzelf hebben een AGB-code en een document algemene voorwaarden. De codes en documenten zijn desgewenst opvraagbaar. 

De praktijk werkt niet met wachtlijsten. Een begeleidingstraject kan desgewenst binnen enkele dagen worden opgestart.